Метою діяльності Комітету є забезпечення ефективності застосування господарського та корпоративного законодавства та підвищення якості правового захисту учасників господарських та корпоративних правовідносин шляхом виявлення проблемних питань, аналізу шляхів їх вирішення та формування єдиних (усталених) підходів до застосування адвокатами, судами та іншими суб’єктами норм господарського та корпоративного законодавства.